[Word] Bài tập Sóng dừng

Bui Van Nam Upload ngày 01/11/2011 02:38

File Bài tập Sóng dừng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bui Van Nam liên quan đến bai tap, song dung, Bài tập Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,437 lượt.


Bài tập Sóng dừng
Song co hoc.doc


Xem trước tài liệu Bài tập Sóng dừng