[Word] 50 câu trắc nghiệm dao động cơ học (Ngo Sy Dinh)

Ngo Sy Dinh Upload ngày 04/10/2008 11:46

File 50 câu trắc nghiệm dao động cơ học (Ngo Sy Dinh) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Ngo Sy Dinh liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 3,171 lượt.


50 câu trắc nghiệm dao động cơ học (Ngo Sy Dinh)

Đây là đề kiểm tra chất lượng khối 12 trường THPT Yên Thành 2-Nghệ An

 


Xem trước tài liệu