[PPT] Cấu tạo chất. Thuyết động học chất khí

quyen Upload ngày 05/11/2011 16:45

File Cấu tạo chất. Thuyết động học chất khí PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của quyen liên quan đến Cấu tạo chất, Thuyết động học chất khí, bai giang dien tu, Cấu tạo chất. Thuyết động học chất khí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 944 lượt.


Cấu tạo chất. Thuyết động học chất khí
vi_quyen_Bai_28.ppt


Xem trước tài liệu Cấu tạo chất. Thuyết động học chất khí