[PPT] Lực đẩy Acsimet

Nguyễn Vũ Vân Anh Upload ngày 05/11/2011 16:28

File Lực đẩy Acsimet PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Nguyễn Vũ Vân Anh liên quan đến luc day acsimet, bai giang dien tu, Lực đẩy Acsimet.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,654 lượt.


Lực đẩy Acsimet
Vat ly 8 Luc day Ac Si Met.ppt


Xem trước tài liệu Lực đẩy Acsimet