[Word] Phiếu bài tập số 4 phần dao động con lắc đơn

Hoang Hong Minh Upload ngày 08/11/2011 11:43

File Phiếu bài tập số 4 phần dao động con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Hoang Hong Minh liên quan đến phieu hoc tap, dao dong co, con lac don, Phiếu bài tập số 4 phần dao động con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 430 lượt.


Phiếu bài tập số 4 phần dao động con lắc đơn
Phiếu học tập số 4 dao động cơ.doc

Đây là các dạng bài tập cơ bản về con lắc đơn


Xem trước tài liệu Phiếu bài tập số 4 phần dao động con lắc đơn