[PPT] Sóng dừng 12CB

phuc lap(HP) Upload ngày 15/11/2011 15:15

File Sóng dừng 12CB PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của phuc lap(HP) liên quan đến song dung, bai giang dien tu, Sóng dừng 12CB.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 971 lượt.


Sóng dừng 12CB
song dung - CB.ppt


Xem trước tài liệu Sóng dừng 12CB