[] VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí

www.videolan.org Upload ngày 19/11/2012 13:44

File VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của www.videolan.org liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 6,055 lượt.


VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí

VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí

File MPEG (ES,PS,TS,PVA,MP3),AVI, ASF / WMV / WMA, MP4 / MOV / 3GP, OGG / OGM / Annodex, Matroska (MKV), Real, WAV, Raw Audio, FLV (Flash), Standard MIDI / SMF, UDP/RTP Unicast,