[Word] Sóng cơ học - âm học

Triệu Thị Lệ Na Upload ngày 17/11/2011 20:37

File Sóng cơ học - âm học Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Triệu Thị Lệ Na liên quan đến song co, song am, de trac nghiem, Sóng cơ học - âm học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,287 lượt.


Sóng cơ học - âm học
SÓNG CƠ HỌC - ÂM HỌC.docx


Xem trước tài liệu Sóng cơ học - âm học