[PDF] Kiểm tra 1 tiết hk1 Tin học 11

tu tran Upload ngày 02/12/2011 23:07

File Kiểm tra 1 tiết hk1 Tin học 11 PDF thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của tu tran liên quan đến de kiem tra, tin hoc 11, Kiểm tra 1 tiết hk1 Tin học 11.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,832 lượt.


Kiểm tra 1 tiết hk1 Tin học 11
HK 1 lop 11.pdf

5 đề trắc nghiệm


Xem trước tài liệu Kiểm tra 1 tiết hk1 Tin học 11