[ZIP] [Flash] Cân bằng

Colorado U. Upload ngày 27/11/2011 17:18

File [Flash] Cân bằng ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, su can bang, thi nghiem ao, mo phong, [Flash] Cân bằng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 453 lượt.


[Flash] Cân bằng
balancing-act_vi.zip

Thí nghiệm dùng để dạy phần Cơ học lớp 10: moment lực, cân bằng của vật rẵn,... Có một game kèm theo để giải trí.