[Word] Chu kì, tần số của con lắc lò xo

haminhtrong Upload ngày 28/11/2011 11:18

File Chu kì, tần số của con lắc lò xo Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của haminhtrong liên quan đến chu ki, tan so, con lac lo xo, Chu kì, tần số của con lắc lò xo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/11/2011 và cho đến giờ nó được tải về 497 lượt.


Chu kì, tần số của con lắc lò xo
day_them_chu_ki_tan_so_cua_con_lac_lo_xo[1].doc


Xem trước tài liệu Chu kì, tần số của con lắc lò xo