[DJVU] Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker

HCViêng Upload ngày 01/12/2011 19:34

File Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của HCViêng liên quan đến Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker, Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 184 lượt.


Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker
Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker.djvu

Đây là cuốn sách hay về CƠ HỌC THỐNG KÊ VÀ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC