[PPT] Dòng điện trong chất khí

Nguyen Tat Thanh Upload ngày 08/12/2011 20:10

File Dòng điện trong chất khí PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Nguyen Tat Thanh liên quan đến dong dien trong chat khi, bai giang dien tu, Dòng điện trong chất khí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,612 lượt.


Dòng điện trong chất khí
dong dien trong chat khi( su dung).ppt


Xem trước tài liệu Dòng điện trong chất khí