[Word] Giáo án bài Kính hiển vi

Vũ Đình Trường Upload ngày 09/12/2011 09:08

File Giáo án bài Kính hiển vi Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao của Vũ Đình Trường liên quan đến giao an, kinh hien vi, Giáo án bài Kính hiển vi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 961 lượt.


Giáo án bài Kính hiển vi
kinhhienvi.doc


Xem trước tài liệu Giáo án bài Kính hiển vi