[Word] Bài Tập Sóng Cơ

Đỗ Bảo Trân Upload ngày 10/12/2011 08:23

File Bài Tập Sóng Cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Đỗ Bảo Trân liên quan đến bai tap, song co, de trac nghiem, Bài Tập Sóng Cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,183 lượt.


Bài Tập Sóng Cơ
Song Co.doc


Xem trước tài liệu Bài Tập Sóng Cơ