[PDF] Hàm sóng

Nguyễn Hoàng Quân Upload ngày 20/12/2011 20:24

File Hàm sóng PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Nguyễn Hoàng Quân liên quan đến ham song, phuong trinh schrodinger, Hàm sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 571 lượt.


Hàm sóng
Hàm sóng & phương trình Schroedinger.pdf

Tài liệu dành cho các bạn đang học cơ lượng tử ^^


Xem trước tài liệu Hàm sóng