[PDF] VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC

Nguyễn Mạnh Upload ngày 23/12/2011 10:12

File VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyễn Mạnh liên quan đến VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC, VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,193 lượt.


VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC
Hieuung_Doppler.pdf


Xem trước tài liệu VỀ HIỆU ỨNG DOPPLER TRONG ÂM HỌC