[PPT] Sóng điện từ

Tu Thach Upload ngày 24/12/2011 17:40

File Sóng điện từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của Tu Thach liên quan đến song dien tu, bai giang dien tu, Sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,259 lượt.


Sóng điện từ
DD&S - Chuong 5 - Song dien tu.ppt


Xem trước tài liệu Sóng điện từ