[DJVU] Advanced Quantum Mechanics - J.J. Sakurai (.djvu)

le vanqui Upload ngày 24/12/2011 17:44

File Advanced Quantum Mechanics - J.J. Sakurai (.djvu) DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của le vanqui liên quan đến Advanced Quantum Mechanics - J.J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics - J.J. Sakurai.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 201 lượt.


Advanced Quantum Mechanics - J.J. Sakurai (.djvu)
_KJb6sgSRafD.djvu