[PDF] Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết

ephoton Upload ngày 29/12/2011 08:54

File Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của ephoton liên quan đến Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết, Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,650 lượt.


Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết
Kinh-nghiem-day-boi-duong-doi-tuyen-HSG-trong-truong-chuyen-toan-quoc-qua-cac-chuyen-de-co-loi-giai.pdf

Tài liệu của Bộ GD và ĐT tập huấn cho GV trường chuyên


Xem trước tài liệu Kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG từ các trường chuyên trên toàn Quốc qua các chuyên đề và các giải pháp chi tiết