[PDF] Many-body Quantum Theory In Condensed Matter Physics

Bruus H. Flensberg K. Upload ngày 14/03/2009 22:52

File Many-body Quantum Theory In Condensed Matter Physics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Bruus H. Flensberg K. liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 739 lượt.


Many-body Quantum Theory In Condensed Matter Physics


Xem trước tài liệu