[PPT] Tia X

Vo Thảo Upload ngày 21/01/2012 15:11

File Tia X PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Vo Thảo liên quan đến tia x, bai giang dien tu, Tia X.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/01/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,340 lượt.


Tia X
tia_ronghen_.ppt


Xem trước tài liệu Tia X