[RAR] Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 10/02/2012 14:31

File Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th) RAR thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Kẻ Chiến Bại liên quan đến Elementary Statistics, Step by Step Approach, Bluman, Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/02/2012 và cho đến giờ nó được tải về 206 lượt.


Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th)
Bluman Elementary Statistics Step by Step Approach 8th txtbk.rar