[PDF] Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000)

N.Tâm Upload ngày 07/03/2012 16:59

File Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000) PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của N.Tâm liên quan đến Mathematical methods for physicists,Tal Chow, toan cho vat ly, Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 386 lượt.


Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000)
Chow_ Mathematical methods for physicists_ CUP_ 2000.pdf

Đây là tài liệu tham khảo cho môn phương pháp toán dành cho vật lý dùng cho sv thuộc khoa Vật lý dành cho các trường khối Khoa học tự nhiên.


Xem trước tài liệu Mathematical methods for physicists - Tal Chow (CUP 2000)