[RAR] SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICS ( World Scientific 2001, Fred Cooper, Avinash Khare, Uday Sukhatme)

nguyễn văn trung Upload ngày 11/02/2012 17:00

File SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICS ( World Scientific 2001, Fred Cooper, Avinash Khare, Uday Sukhatme) RAR thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của nguyễn văn trung liên quan đến SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICs, World Scientific 2001, Fred Cooper, Avinash Khare, Uday Sukhatme, SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICS ( World Scientific 2001, Fred Cooper, Avinash Khare, Uday Sukhatme).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2012 và cho đến giờ nó được tải về 188 lượt.


SUPERSYMMETRY IN QUANTUM MECHANICS ( World Scientific 2001, Fred Cooper, Avinash Khare, Uday Sukhatme)
Siêu đối xứng trong Cơ học lượng tử.rar