[RAR] Mô hình máy quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại

Sưu tầm Upload ngày 11/04/2009 10:11

File Mô hình máy quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Sưu tầm liên quan đến mo hinh, may quang pho, quang pho, tia tu ngoai, tia hong ngoai, Mô hình máy quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,806 lượt.


Mô hình máy quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại

TOI NHAN THAY SOAN CA CAC NOI DUNG GHI BANG TREN CAC SLIDE CO RAT NHIEU HAN CHE TRONG QUA TRINH GIANG DAY CUA GIAO VIEN, DAC BIET LA HIEN NAY TA  CO THE SU DUNG CAC PHONG HOC BO MON VOI DAY DU CAC TRANG THIET BI NHU MAY CHIEU, BANG TU. THE NEN HIEN NAY TOI BAT DAU CHUYEN HUONG TU VIEC SU DUNG BAI GIANG DIEN TU SANG VIEC UNG DUNG CAC PHAN MEM VA MO HINH TU THIET KE TREN POWPOINT VA FLASH NHU MOT TRONG CAC THI NGHIEM MINH HOA, KHAO SAT, GIAO VIEN VAN SU DUNG BANG TU TAI PHONG BO MON NHU THUONG. LAM  NHU VAY VUA DO TON THOI GIAN LAI GIUP HS THEO DOI BAI HOC MOT CACH CO HE THONG VA DE DANG HON? CO AI CO CUNG QUAN DIEM VOI TOI KHONG?