[RAR] Bài tập Hiệu ứng Doppler

nguyễn văn trung Upload ngày 02/03/2012 07:29

File Bài tập Hiệu ứng Doppler RAR thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyễn văn trung liên quan đến Bài tập, Hiệu ứng Doppler, bai tap, hieu ung doppler, Bài tập Hiệu ứng Doppler.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,275 lượt.


Bài tập Hiệu ứng Doppler
Bài tập Hiệu ứng Doppler.rar

Nguyên văn trung