[] CrocodilePhysics_v6.05_full

Nguyen Hoang Nhat Upload ngày 14/04/2009 18:39

File CrocodilePhysics_v6.05_full thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang Nhat liên quan đến Crocodile Physics, CrocodilePhysics_v6.05_full.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,873 lượt.


CrocodilePhysics_v6.05_full

Admin:do tác giả không gửi dữ liệu lên server của thư viện mà chỉ link đến nên các bạn truy cập theo địa chỉ này tải về.

http://www.geocities.co.jp/nthree2/CrocodilePhysics_v6.05_full.mp3