[PDF] Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 15/03/2012 16:54

File Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002) PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Kẻ Chiến Bại liên quan đến Artificial Black Holes, Mario Novello et al, World Scientific 2002, Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 245 lượt.


Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002)
artificial-black-holes.thuvienvatly.com.b1b8d.pdf


Xem trước tài liệu Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002)