[Word] Chuyên đề Dao động cơ 12

Nguyễn Văn Ngưng Upload ngày 19/03/2012 15:17

File Chuyên đề Dao động cơ 12 Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Văn Ngưng liên quan đến Chuyên đề, Dao động cơ 12, chuyen de, dao dong co, Chuyên đề Dao động cơ 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,567 lượt.


Chuyên đề Dao động cơ 12
chuyEn-DE-chUOng-dao-DOng-cO.thuvienvatly.com.1e900.doc

file word, 31 trang, gồm các dạng toán và phương pháp giải nhanh trong chương dao động cơ. kèm theo đề thi đại học các năm


Xem trước tài liệu Chuyên đề Dao động cơ 12