[PPT] Tán sắc ánh sáng

vananh Upload ngày 27/03/2012 07:07

File Tán sắc ánh sáng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của vananh liên quan đến Tán sắc ánh sáng, tan sac anh sang, bai giang dien tu, Tán sắc ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,783 lượt.


Tán sắc ánh sáng
bai-35--tan-sac-as08-09.thuvienvatly.com.d296a.ppt


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng