[PPT] Máy quang phổ

vananh Upload ngày 27/03/2012 07:07

File Máy quang phổ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của vananh liên quan đến Máy quang phổ, may quang pho, bai giang dien tu, Máy quang phổ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,254 lượt.


Máy quang phổ
bai-39--may-quang-pho08-09.thuvienvatly.com.b88df.ppt


Xem trước tài liệu Máy quang phổ