[PDF] Phương pháp giải bài toán biến thiên chu kì của con lắc đơn

nguyen van dat Upload ngày 29/03/2012 08:46

File Phương pháp giải bài toán biến thiên chu kì của con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của nguyen van dat liên quan đến Phương pháp, giải bài toán, biến thiên, chu kì, con lắc đơn, Phương pháp giải bài toán biến thiên chu kì của con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,063 lượt.


Phương pháp giải bài toán biến thiên chu kì của con lắc đơn
bien-thien-chu-ki-con-lac-don.thuvienvatly.com.10c02.pdf

CHúc các em hs 12 ôn thi tốt. 


Xem trước tài liệu Phương pháp giải bài toán biến thiên chu kì của con lắc đơn