[Word] 25 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa

Nguyễn Thành Nhân Upload ngày 07/04/2012 10:54

File 25 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn Thành Nhân liên quan đến 25 câu trắc nghiệm, Dao động điều hòa, 25 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 618 lượt.


25 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa
btlyhayla.thuvienvatly.com.bc1ee.doc

Đây là một số bài toán dao động điều hòa mình sưu tầm được. Các dạng toán này rất hay, các bạn có thể tìm ra những phương pháp giải nhanh từ nó!


Xem trước tài liệu 25 câu trắc nghiệm Dao động điều hòa