[PPT] Các định luật Kepler

Thiều Dung Upload ngày 08/04/2012 20:20

File Các định luật Kepler PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Thiều Dung liên quan đến Các định luật Kepler, bai giang, Các định luật Kepler.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 942 lượt.


Các định luật Kepler
cac-dinh-luat-keple-td.thuvienvatly.com.8b733.ppt


Xem trước tài liệu Các định luật Kepler