[PPT] Thuyết động học phân tử chất khí - NC

Thiều Dung Upload ngày 08/04/2012 20:13

File Thuyết động học phân tử chất khí - NC PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Thiều Dung liên quan đến Thuyết động học phân tử, chất khí, Thuyết động học phân tử chất khí - NC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,091 lượt.


Thuyết động học phân tử chất khí - NC
tdung.thuvienvatly.com.e1a68.ppt


Xem trước tài liệu Thuyết động học phân tử chất khí - NC