[PPT] 12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang

Trần Công Huẩn Upload ngày 11/04/2012 07:44

File 12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Trần Công Huẩn liên quan đến 12NC, Bài 61, Thuyết Big Bang, 12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 743 lượt.


12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang
12nc-bai61dg2011.thuvienvatly.com.e308f.ppt


Xem trước tài liệu 12NC - Bài 61 Thuyết Big Bang