[PPT] 12NC - Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời

Trần Công Huẩn Upload ngày 14/04/2012 21:13

File 12NC - Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Trần Công Huẩn liên quan đến 12NC, Bài 59,Mặt Trời, Hệ Mặt Trời, 12NC - Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,211 lượt.


12NC - Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời
12nc-bai59-dg-2012.thuvienvatly.com.63dbe.ppt


Xem trước tài liệu 12NC - Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời