[PPT] 12NC- Bài 60: Sao. Thiên hà.

Trần Công Huẩn Upload ngày 14/04/2012 21:12

File 12NC- Bài 60: Sao. Thiên hà. PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Trần Công Huẩn liên quan đến 12NC, Bài 60, Sao, Thiên hà., 12NC- Bài 60: Sao. Thiên hà..

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 936 lượt.


12NC- Bài 60: Sao. Thiên hà.
12nc-bai60-dg-2011.thuvienvatly.com.66b93.ppt


Xem trước tài liệu 12NC- Bài 60: Sao. Thiên hà.