[RAR] Đề thi trắc nghiệm SPHO XV năm 2012

tqlamvl Upload ngày 22/04/2012 09:33

File Đề thi trắc nghiệm SPHO XV năm 2012 RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của tqlamvl liên quan đến Đề thi trắc nghiệm SPHO XV năm 2012, Đề thi trắc nghiệm SPHO XV năm 2012.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/04/2012 và cho đến giờ nó được tải về 268 lượt.


Đề thi trắc nghiệm SPHO XV năm 2012
de-thi-spho-xvdh-tay-nguyen2012.thuvienvatly.com.d6f2a.rar

  SPHO XV diễn ra tại trường Đại học Tây Nguyên từ ngày 20 đến 23/04/2012. Gửi đến cộng đồng Vật lý trên thuvienvatly file phần thi Trắc nghiệm.