[Word] 40 câu trắc nghiệm từ và cảm ứng từ (Lê Tấn Hậu)

Lê Tấn Hậu Upload ngày 08/03/2009 20:02

File 40 câu trắc nghiệm từ và cảm ứng từ (Lê Tấn Hậu) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học của Lê Tấn Hậu liên quan đến tu truong, luc tu, cam ung tu, le tan hau, trac nghiem, 40 câu trắc nghiệm từ và cảm ứng từ (Lê Tấn Hậu).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 4,757 lượt.


40 câu trắc nghiệm từ và cảm ứng từ (Lê Tấn Hậu)

Mức độ câu không quá khó, dùng để kiểm tra 60 phút. Mong sự góp ý!


Xem trước tài liệu 40 câu trắc nghiệm từ và cảm ứng từ (Lê Tấn Hậu)