[PPT] Khúc xạ ánh sáng (Nguyễn Văn Trí Ngôn)

Nguyen Van Tri Ngon Upload ngày 11/04/2009 20:32

File Khúc xạ ánh sáng (Nguyễn Văn Trí Ngôn) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Nguyen Van Tri Ngon liên quan đến khuc xa, anh sang, bai giang, nguyen van tri ngon, Khúc xạ ánh sáng (Nguyễn Văn Trí Ngôn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,218 lượt.


Khúc xạ ánh sáng (Nguyễn Văn Trí Ngôn)

TRƯỜNG THPT MANG THIT. BÀI 26. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG


Xem trước tài liệu Khúc xạ ánh sáng (Nguyễn Văn Trí Ngôn)