[Word] Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng)

Duong Van Dong Upload ngày 11/04/2009 22:12

File Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng) Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Duong Van Dong liên quan đến giao an, lop 10, cơ ban, duong van dong, Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 4,087 lượt.


Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng)

Mới soạn và giảng dạy một lần, chưa chỉnh sửa, chắc chắn còn nhiều sơ suất. Mong quí đồng nghiệp xem và góp ý. 

 


Xem trước tài liệu Giáo án Vật lý 10 - Ban cơ bản (Dương Văn Đổng)