[Word] Các dạng BT của sóng cơ

nguyễn hữu lý Upload ngày 14/05/2012 07:19

File Các dạng BT của sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyễn hữu lý liên quan đến Các dạng BT, sóng cơ, Các dạng BT của sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,895 lượt.


Các dạng BT của sóng cơ
cac-dang-bt-song-co.thuvienvatly.com.4f26c.doc


Xem trước tài liệu Các dạng BT của sóng cơ