[PDF] Giáo trình Cơ học lý thuyết - Lý thuyết dao động

Trần Triệu Phú Upload ngày 14/05/2012 15:11

File Giáo trình Cơ học lý thuyết - Lý thuyết dao động PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 2,535 lượt.


Giáo trình Cơ học lý thuyết - Lý thuyết dao động
61549622-ly-thuyet-dao-dong.thuvienvatly.com.78e8f.pdf

Giáo trình "Cơ học Lý thuyết II – Lý thuyết Dao động" – Tác giả PGS. PTS NguyễnThúc An, PTS Nguyễn Đình Chiều, PTS Khổng Doãn Điền, xuất bản tại Trường Đại học Thủy lợi, năm 1989, đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho sinh viên ngành Công trình, ngànhThuỷ điện và ngành Máy Xây Dựng những năm qua, trong đó đề cập đến các bài toán dao động của hệ một bậc tự do, hai bậc tự do, vô số bậc tự do và giải quyết nguyên lý của bộ tắt chấn động lực, triệt tiêu dao động của một vài trừờng hợp cụ thể và cách giải quyết khi hệcó nguy cơ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng.


Xem trước tài liệu