[RAR] Bài tập trắc nghiệm SÓNG CƠ-có đáp án -HC Viêng

HCViêng Upload ngày 17/05/2012 14:07

File Bài tập trắc nghiệm SÓNG CƠ-có đáp án -HC Viêng RAR thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HCViêng liên quan đến Bài tập trắc nghiệm, SÓNG CƠ, có đáp án, HC Viêng, Bài tập trắc nghiệm SÓNG CƠ-có đáp án -HC Viêng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 3,506 lượt.


Bài tập trắc nghiệm SÓNG CƠ-có đáp án -HC Viêng
bai-tap-trac-nghiem-sOng-cO-co-dap-an---vieng.thuvienvatly.com.f2b70.rar

Vì mọi người yêu cầu bản không có đáp án nên mình post cả hai bản có đáp án và không có. Để học sinh có thể làm sau đó so sánh đáp án