[ZIP] Kiểu dao động chuẩn tắc

Colorado U. Upload ngày 23/05/2012 08:11

File Kiểu dao động chuẩn tắc ZIP thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Colorado U. liên quan đến Kiểu dao động chuẩn tắc, kieu dao dong chuan tac, Kiểu dao động chuẩn tắc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 300 lượt.


Kiểu dao động chuẩn tắc
normal-modesvi.thuvienvatly.com.f7353.zip

Mô phỏng các Hệ dao động cơ học gồm nhiều vật liên kết (một chiều và hai chiều)