[DJVU] The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 29/05/2012 09:53

File The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu DJVU thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Kẻ Chiến Bại liên quan đến The Physics of Time Reversal, Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987, The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/05/2012 và cho đến giờ nó được tải về 167 lượt.


The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu
the-physics-of-time-reversal.thuvienvatly.com.7f7d2.djvu