[ZIP] Dòng và áp suất chất lỏng

Colorado U. Upload ngày 01/06/2012 19:07

File Dòng và áp suất chất lỏng ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến Dòng và áp suất chất lỏng, Dòng và áp suất chất lỏng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 550 lượt.


Dòng và áp suất chất lỏng
fluid-pressure-and-flowvi.thuvienvatly.com.d603a.zip

Cơ học lớp 10. Rất thích hợp cho bài Định luật Bernoulli.