[PPT] Công nghệ 8 - Bài 27: Mối ghép động

Đặng Hữu Tuý Upload ngày 02/06/2012 17:41

File Công nghệ 8 - Bài 27: Mối ghép động PPT thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Đặng Hữu Tuý liên quan đến Công nghệ 8, Bài 27, Mối ghép động, Công nghệ 8 - Bài 27: Mối ghép động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/06/2012 và cho đến giờ nó được tải về 388 lượt.


Công nghệ 8 - Bài 27: Mối ghép động
cnghe8bai27.thuvienvatly.com.6e898.ppt

 Bài giảng bằng PPT có nhiều hình vẽ 3D rõ, đẹp (sử dụng SW2004), có chuyển động.

Các bạn có thể sử dụng để giảng dạy.


Xem trước tài liệu Công nghệ 8 - Bài 27: Mối ghép động